chi tiết tin tức

Dubai Gulfood Manufacturing 2019, 29-31, tháng 10.

Dubai Gulfood Manufacturing 2019, 29-31, tháng 10.
Dubai Gulfood Manufacturing 2019 được tổ chức tại Dubai. Hiwell cho thấy máy cắt mẫu để cắt ức gà thành cùng một khối và hình dạng trong gian hàng.