chi tiết tin tức

Hiwell đã tổ chức Triển lãm Thủy sản và Thủy sản Trung Quốc 2021.

Hiwell đã tổ chức Triển lãm Thủy sản và Thủy sản Trung Quốc 2021.
Hiwell tham dự Triển lãm Thủy sản và Hải sản Trung Quốc 2021. Máy tạo hình và phủ tự động có thể tạo ra cốm cá 2D và 3D hoàn hảo. Máy thái lát tươi để cắt góc khác nhau của cá. Máy cắt phần thông minh để cắt trọng lượng cần thiết. Tất cả các máy này hoạt động tốt với cá và hải sản không xương.