chi tiết tin tức

GULFOOD MANUFACTURING 6-8 THÁNG 11 NĂM 2018 Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai

GULFOOD MANUFACTURING 6-8 THÁNG 11 NĂM 2018 Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai

Khám phá các giải pháp sáng tạo định hình sản xuất thực phẩm và đồ uống toàn cầu tại Gulfood Manufacturing 6 - 8 Tháng 11 năm 2018 tại Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai.Chế biến gà tây #